Keresés az oldalon

images/slide/Hunyadi-Halasztelek-slide-1a.jpg

Ebben a tanévben november 11-én rendezték meg a megyei Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyt, amelyen a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3.a osztálya is részt vett 3 csapattal. A versenyt a kialakult veszélyhelyzet miatt online formában tartották.

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget teremteni arra, hogy átéljék az „együttgondolkodás” örömét, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

Nagy örömünkre diákjaink kiváló eredményt értek el:

Eszesek csapata: Molnár Éda Lilla-Németh Nóra- Egri-Szabó Barnabás 13.hely

Lángeszű Baglyok csapata: Balázs Liliána-Kovács Gréta-Sztankó Kristóf 6.hely

Nyelv-Észek csapata: Budai Lili-Palcsó Emma-Szűcs Gerda-Éberlein Dénes 1.hely

A Nyelv-Észek csapata ezzel az eredményével bejutott az országos döntőbe, amit december 3-án rendeznek meg.

Gratulálunk a versenyben részt vett gyerekeknek és felkészítőjüknek Kapás Renátának.


A 29/2021. (XI.19.) EMMI határozat rendelkezéseinek megfelelően 2021. december 1-től az intézménnyel

foglalkoztatotti, vagy tanulói jogviszonyban álló személyek kivételével

kizárólag azok a személyek léphetnek be, akik rendelkeznek az alábbi dokumentumok egyikével:

 1. koronavírus elleni védettségi igazolvány vagy applikáció
 2. Európai Uniós digitális védettségi igazolvány
 3. az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz
 4. az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította

A védettséget igazoló dokumentummal együtt a portánál be kell mutatni a személyazonosság igazolására alkalmas alábbi dokumentumok egyikét:

 1. személyi igazolvány
 2. vezetői engedély
 3. útlevél

12 év alatti személyek csak a határozatban megjelölt belépésre feljogosító okmányokkal rendelkező felnőtt kísérővel léphetnek be.

Halásztelek, 2021. november 30.

Szerényiné Sándorházi Anikó - intézményvezető

Köszönjük szépen Szigetszentmiklós Rendőrkapitányságának a ma reggeli közlekedésbiztonsági program szervezését és lebonyolítását.
A program keretében a kerékpárral közlekedő gyermekek lámpákat, küllővilágítást, fényvisszaverő mellényt, matricákat, karkötőt, tájékoztató anyagokat és számos más ajándékot kaptak a rendőröktől, akik az eszközöket fel is szerelték a gyermekek kerékpárjaira.
Egy negyedik évfolyamos kislány és egy kisfiú, akik minden nap rollerrel érkeznek az iskolába, védősisakot és végtagvédőt kapott ajándékba a rend őreitől.
Az eseményen jelen volt Nagy Barnabás, Halásztelek alpolgármestere, iskolánk volt diákja is, aki lelkesen segített az eszközök felszerelésében a gyermekek kerékpárjára.
Szívet melengető érzés volt látni a csillogó szemű gyermekeket, akiknek a rendőrök elmondták azokat a legfontosabb szabályokat is, amelyek betartásával biztonságosabban tudnak eljutni az iskolába és a tanítás végén haza.

Szerényiné Sándorházi Anikó - intézményvezető

   

Az Oktatási Hivatal honlapján megjelent a középfokú felvételire vonatkozó tájékoztató:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_es_kereso?fbclid=IwAR2ta3rqt7kl0vHdPtIBjJHG9lLfkiAbf7zCVarfbDQUmu1FX0ZeeelARAM

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozza a 2022/2023. tanévre felvételt hirdető középfokú intézmények tanulmányi területeit, felvételi tájékoztatóit.

Az alábbi linken elérhető a keresőprogram, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit:

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a programban kizárólag azok az intézmények szerepelnek, melyek a középfokú felvételi eljárásban megadtak tanulmányi területet, és feltöltötték az intézmény felvételi tájékoztatóját. A tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai képzések legfontosabb – jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés egészéről, nem helyettesítik sem a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem a további tájékozódást.

A KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program tartalmazza a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét:

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/Home/VizsgaHelyszinKereso

A programból leszűrhetők a − megadott keresési feltételeknek megfelelő − vizsgaszervező intézmények adatai, valamint az intézmény azon feladatellátási helyeinek adatai, ahol valamely tanulmányi területen az írásbeli felvételi vizsgán való részvételt kérik.

A jelentkezési határidő: 2021. december 3.

A jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára kitölthető:

 • ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával

a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. Az ügyfélkapun beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt el kell olvasni a kitöltési útmutatót.

A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva lehet ügyfélkapun keresztül kitölteni:

https://ejel.kozfelvir.hu/

 • papíralapon, pdf formátumban vagy word docx fájlban kitöltött dokumentum nyomtatásával

a kitöltött és aláírt dokumentumot postai úton meg kell küldeni, vagy személyesen be kell nyújtani abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni.

A jelentkezési lap erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KOZFELVIR_jelentkezesi_lap_2021.pdf

A jelentkezési lap erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KOZFELVIR_jelentkezesi_lap_honlap.docx

Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. Kérjük, hogy a kérelem kitöltését megelőzően olvassák el az alábbi linken elérhető rövid összefoglalót, amely a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó legfontosabb információkat is tartalmazza.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele

 • A szülői kérelem erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KOZFELVIR_szuloi_kerelem_2021.pdf
 • A szülői kérelem erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KOZFELVIR_szuloi_kerelem_honlap.docx
(Az ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával benyújtott jelentkezés esetén az űrlapfelületen lehetőség van a szülői kérelem kitöltésére és a szükséges dokumentumok csatolására is.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapja CSAK a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze az eljárás későbbi szakaszában használatos felvételi jelentkezési lappal.

A központi írásbeli vizsgákra vonatkozó további részletes információkat találhatnak az alábbi webheyleken:

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_matek_magyar

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/segedeszkozok_vizsgan

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/beiskolazas_feladatok_idopontok

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/adatvedelmi_tajekoztato

Halásztelek, 2021. november 16.

Szerényiné Sándorházi Anikó - intézményvezető

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31-éig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermek meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

A tankötelezettség megkezdésének halasztására (ÓVODÁBAN MARADÁS) vonatkozó tájékoztató az OH honlapján elérhető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

A tankötelezettség teljesítésének 6 éves kor előtti megkezdésének lehetőségével kapcsolatban az alábbi webhelyen olvashatnak tájékoztatást:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

A kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 

2022. január 18.napjáig kell benyújtani.

Halásztelek, 2021. november 10.

Szerényiné Sándorházi Anikó - intézményvezető

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708