Keresés az oldalon

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Abban az évben, amikor a gyermek a 7. életévét augusztus 31-éig betölti, szeptember 1-én kötelezően meg kell kezdenie tankötelezettségének teljesítését.

A tankötelezettség megkezdésének halasztására (ÓVODÁBAN MARADÁS) vonatkozó tájékoztató az OH honlapján elérhető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

A tankötelezettség teljesítésének 6 éves kor előtti megkezdésének lehetőségével kapcsolatban az alábbi webhelyen olvashatnak tájékoztatást:

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

Szerényiné Sándorházi Anikó - igazgató


 

Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708