Keresés az oldalon

Tisztelt Szülők! Kedves új hunyadis Diákok!

Beiratkozás személyesen:
2021. június 23-24. 8.00-18.00 óra között az iskola titkárságán.

Az alábbi iratokat szíveskedjenek magukkal hozni

 • A tanuló személyes iratai: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya
 • Az általános iskolai bizonyítvány

Az iskolai nyakkendő árát (női hímzett nyakkendő 1890,-Ft, férfi hímzett nyakkendő 1690,-Ft) a beiratkozás napján fizethetik be a pénztárban.

Adatlap a beiratkozáshoz.

A beiratkozás elektronikus, online formájára
2021. június 15-től
nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül

 

Tájékoztató szülőknek az elektronikus beiratkozásról

A gimnáziumi pótfelvételi eljárással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a jelentkezőket:
A gimnázium 9.b osztályába hirdetett pótfelvételi eljárás folyamán valamennyi férőhelyet betöltöttük. (A 9.ny osztály már a rendes felvételi eljárás során betelt, így oda egyáltalán nem tudtunk felvenni további jelentkezőt.)

További jelentkezőt csak akkor tudunk felvenni, amennyiben megüresedik egy hely valamelyik osztályban.
Abban az esetben is kizárólag 4,0-5,0 tanulmányi átlaggal rendelkező jelentkezőt veszünk fel mindkét osztályba, mert elsősorban az egyetemi, főiskolai tanulmányokra történik a felkészítés.

Szerényiné Sándorházi Anikó
intézményvezető

Tisztelt Szülők, kedves Felvételizők!

A szóbeli meghallgatások befejeződtek, így tanulmányi területenként elkészültek az ideiglenes felvételi rangsorok.

Az ideiglenes felvételi jegyzék tartalmazza:

 • az adott tanulmányi területet megjelölő diák oktatási azonosítóját, illetve jeligéjét
 • a jelentkezőnek a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot
 • a felvételi kérelem elutasítását jelző „E” betűt
 • a felvételi eljárás során szerzett összpontszámot.

A felvételi összpontszámot (azaz az elérhető maximális pontokat) az alábbiak szerint számítottuk ki:
- központi írásbeli eredménye: 50 pont
- hozott pontok: 25 pont
- szóbeli eredménye: 25 pont.

0001 - tanulmányi terület / NYEK

0002 - tanulmányi terület

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középiskolai jelentkezések módosítási időszakában nemcsak az iskolák, tanulmányi területek sorrendje módosítható, hanem újabb tanulmányi terület is megjelölhető, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában van lehetőség, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Új iskolát nem lehet feltüntetni.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatal felvételi központjában használt szoftver sajátosságai miatt a középiskolai jelentkezések módosítási időszakában azt a középiskolát célszerű az első helyre, illetve előbbre sorolni, ahová leginkább szeretne bekerülni a felvételiző, függetlenül attól, hogy az adott intézmény „rangsorában” hányadik helyen szerepel. Az előző évek tapasztalatai alapján a férőhelyek számához képest jelentősen hátrébb rangsorolt felvételizők is bejutottak a megjelölt intézmény általuk választott osztályába, hiszen sokan az iskola másik osztályát is megjelölték, illetve az eléjük rangsoroltak közül sokan az intézmények sorrendjében másik iskolát jelöltek meg első helyre.

Tisztelt Szülők!

Azok a tanulók, akik a pótló felvételi vizsga ideje alatt is hatósági karanténban vannak és telefonon megtörtént az egyeztetés, az alábbi linken léphetnek be a Skype felületre a vizsgához:

https://join.skype.com/o2YwsTS5Cw5c

Kérdés, probléma esetén Dr. Szőke Lívia igazgatóhelyettest keressék az alábbi telefonszámon: 30/708-5987

Halásztelek, 2021. március 12.

Szerényiné Sándorházi Anikó

intézményvezető

A 17/2021. (111.5.) EMMI határozat alapján a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pótnapot szervez azon tanulók részére, aki az általános felvételi eljárás keretében megszervezett szóbeli vizsgán nem tudott megjelenni

 • koronavírus fertőzése vagy
 • mozgásszabadságát korlátozó járványügyi hatósági határozat miatt

és

 • a pótnapon történő részvételét a szóbeli vizsgát szervező intézménynél törvényes képviselője útján, távolmaradása okainak megjelölésével 2021. március 12. napjáig kérelmezi a szerenyinesa@hunyadi-halasztelek.edu.hu e-mail címen.

A pótló vizsgát személyes jelenlét formájában március 16-án 8:30-tól, az érvényes járványügyi szabályoknak, előírásoknak megfelelően szervezi, bonyolítja.

Halásztelek, 2021. március 5.

Szerényiné Sándorházi Anikó

intézményvezető

A jelenleg zajló szóbeli felvételi vizsgákkal kapcsolatban felmerült kérdésként, hogy miként igazolhatják azok a tanulók a szóbeli felvételi vizsgáról való hiányzást, akik ugyan hatósági karanténban vannak, de még nem kapták meg a határozatukat.

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával történt egyeztetés alapján az érintett családok az alábbi e-mail címen kérhetik meg soron kívül határozatukat:

nepegeszszegugy.szigetszentmiklos@pest.gov.hu

Az igazoltan távol maradók számára március 12-én szervezzük a pótló felvételi vizsganapot, a beosztásról és a vizsga részleteiről a honlapon nyújtunk tájékoztatást.

Halásztelek, 2021. március 5.

Szerényiné Sándorházi Anikó

intézményvezető

Kedves Szülők! Kedves Felvételizők!

A csatolt dokumentumban érhető el a szóbeli felvételi beosztása:

Szóbeli felvételi beosztása
1. A vizsgázók az épületben és a várakozó helyiségben nem csoportosulhatnak, az egészségügyi szabályokat kötelesek betartani.

2. Belépéskor kötelező kézfertőtlenítés, a bejáratnál ki vannak helyezve a kézfertőtlenítők.

3. A belépők testhőmérsékletét ellenőrizzük a bejáratnál elhelyezett hőkapu segítségével.

4. A vizsgateremben a jelen lévő személyek között a minimum 1,5 m távolságot tartunk, ez a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja.

5. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárásokat alkalmazzuk a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.

6. A vizsgán közreműködők számára a védőmaszk viselése kötelező.

7. A védőmaszk viselése a vizsgázók számára

 • az épületben való tartózkodás, várakozás ideje alatt kötelező
 • a szóbeli vizsgán a felkészülés ideje alatt ajánlott, de nem kötelező
 • a szóbeli felelet során nem kötelező
8. Emellett az intézményi protokoll betartása mindenki számára kötelező.

A fentiekkel kapcsolatosan az alábbi linken találnak tájékoztatást az Oktatási Hivatal honlapján:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/szobeli_vizsga_biztonsagi_intezkedes

Szerényiné Sándorházi Anikó
intézményvezető

Tisztelt 9. évfolyamos Szülők, kedves Diákok!

A 9. évfolyamra a nyár folyamán elegendő csak az alapírószereket és 2-3 füzetet (vonalas, kockás, sima) megvásárolni. Az első órákon minden kolléga el fogja mondani, mire lesz szükség. A matematika órán használt számológépről is tájékoztatást kapnak majd a tanulók, milyen funkciókkal ellátott gépet célszerű beszerezni.

Szerényiné Sándorházi Anikó
A Kaposvári Egyetem utolsó éves hallgatóinak az előadásában nézhették meg a halásztelki Hunyadi gimnázium 10. és 11. évfolyamon tanuló diákjai a Bánk-misszió című produkciót. De mi is az a Bánk- misszió?

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatójának ötlete nyomán jött létre a Bánk-misszió ezelőtt 2 évvel. Mint neve is sugallja, egyfajta küldetést teljesít, amikor a hosszú és nehéz szöveggel való küzdelem helyett a diákokat egy olyan inspiráló élményben részesíti, mely utat nyit a „nagy nemzeti drámához”. Katona József nyelvezete így jóval érthetőbbé válik a diákok számára. A 60 perces, tanteremben bemutatható verzió rendezője megőrizte az öt felvonásos szerkezetet, nem maradt ki egyetlen szereplő és egyetlen történetszál sem.

Az eredeti művet a gimnáziumban a diákok kötelezően elolvassák, felelnek belőle, majd szép lassan el is felejtik az idő múlásával. Az előadás hatására vitathatatlanul megváltozik a kapcsolatuk ezzel a művel.

A karakterek megelevenedtek, élettel telítődtek a színészek játéka közben, rá kellett jönnünk, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága, és minden tett mögött indokoltság van, mély és emberi küzdelem. A mű tele van összeesküvéssel, szerelemmel, gyötrelmes emberi kapcsolatokkal és intrikával, melyek megértését valóban könnyebbé teszi a mű ily módon való feldolgozása.

Az előadóteremben a színteret körbeültük, így nézhettük több szemszögből a darabot. Minden percben történt valami, mindennek volt jelentése, nem volt olyan, hogy egy mozdulat vagy arckifejezés ne jelentett volna valamit, folyamatosan küldték az üzeneteiket a szereplők. A színpaddá alakult hangversenyterem egyfajta misztikus hangulatot árasztott. Ez köszönhető volt a színészek jelmezeinek, öltözékeinek is. Nagyszerűen használták fel a szereplők jellemzésére a különféle stílusú zenei aláfestéseket, illetve bátran alkalmazták a színdarab közben néhány jelenet hangulatának fokozására, érzékletesebbé tételére.
A rendező célja nem az volt, hogy „megtanítsa” a Bánk bánt, sokkal inkább törekedett arra, hogy a nézők „megérezzék” a művet, és ők is átélhessék a katarzist a darab végén, ami miatt minden művészeti alkotás valójában megszületik.

Hiszem, hogy a diákok ilyen élményekhez juttatása segít majd nekik abban, hogy megálljanak egy-egy pillanatra a hétköznapjaikban, és képesek legyenek rácsodálkozni értő figyelemmel egy-egy színdarabra, műalkotásra, regényre, filmre. Így válik majd a művészet az életük elengedhetetlen részévé, és nem csak kötelező tananyagként marad meg iskolai emlékeikben.

Makkainé F. Éva

 • bank_m_1
 • bank_m_2
 • bank_m_3
 • bank_m_4

Simple Image Gallery ExtendedHunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708