Keresés az oldalon

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES LEENDŐ GIMNAZISTÁK!

A végleges felvételi jegyzék a gimnáziumunkba felvett tanulók OM azonosítóját, illetve jeligéjét tartalmazza. Gratulálunk a felvételt nyert diákoknak!

0001 tanulmányi terület végleges felvételi rangsora
0002 tanulmányi terület végleges felvételi rangsora

Halásztelek, 2024. április 26.


dr. Szőke Lívia – igazgatóhelyettes

Tisztelt Szülők! Kedves Felvételizők!

Iskolánkban a szóbeli felvételi vizsgákat 2024. március 4-8. között tartjuk a koncertteremben.

A pedagógiai programnak megfelelően a felvétel feltétele a matematika és a magyar nyelvi központi írásbeli feladatlap megírása, valamint a szóbeli vizsgán való részvétel. Írásbeli felvételi vizsga hiányában a tanulókat nem tudjuk behívni a szóbeli vizsgára, a felvételi eljárásban nem vesznek részt.

Kérjük, hogy az első négy felvételiző 7:30-ra érkezzen, a többiek a vizsga időpontja előtt legalább 10 perccel korábban szíveskedjenek megjelenni a helyszínen.

Betegség vagy más szóbeli felvételi vizsgával való időpontegyezés esetén pótnapot biztosítunk előzetes telefonos egyeztetés alapján (tel.: 20/421-5755).

A szóbeli felvételi beosztása az alábbi linken érhető el.

 

Halásztelek, 2024. február 28.


dr. Szőke Lívia - igazgatóhelyettes

Tisztelt Szülők! Kedves Vizsgázók!

A szóbeli vizsgán a jelentkezők angol, illetve német nyelvből (aszerint, hogy a diák melyik nyelvet tanulta), matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról.

A nyelvi előkészítő osztályba jelentkezők idegen nyelvből, valamint - választásuk szerint - matematika vagy magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak.

A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezők matematikából, valamint - választásuk szerint - idegen nyelvből vagy magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak.

Azok a diákok, akik mindkét osztályba jelentkeztek matematikából és idegen nyelvből vizsgáznak.

Az angol nyelv szóbeli vizsga menete, témakörei és értékelése

A szóbeli vizsgán a jelentkezők, egyenként, 3 fős bizottságok előtt mutatják be tudásukat, amire körülbelül 5 perc áll a rendelkezésükre.

 1. Szöveg felolvasása

Music means the world to me. I can’t imagine life without it. I listen to it all the time. It helps me relax and escape from everything around me. If I am sad or upset I listen to music and it makes me feel better. I like all types of music. I don’t stick to one genre, I listen to hip-hop, rock, pop and reggae, but I can’t stand rap.

 1. A diák húz egy képet. Először a képpel kapcsolatos gondolatait kell elmondania, majd egy egyszerű párbeszéd formájában folyik a vizsgáztatás.

A képek az alább felsorolt 8 témakörből lettek kiválogatva.

 1. Family (relations, appearance, personal particulars, siblings)
 2. Daily routine
 3. Meals, eating habits, diets – favourite dish, ingredients
 4. Seasons/weather
 5. Entertainment
 6. My home
 7. Animals and pets – why/why not to keep them?
 8. School – subjects – activities and facilities
 • A második feladat, az alább felsorolt 5 mondat befejezése legalább 5 szóval.
 1. I really want to see…
 2. I can’t wait to go…
 3. I hope I don’t…
 4. I don’t want to wear…
 5. Language learning…

Amit hallani szeretnénk a vizsga folyamán, azok önálló, ott helyben formált reakciók, azaz valódi, életszerű kommunikáció.

Értékelés

 • Kiejtés: 4 pont

– hanglejtése, tempója, a mássalhangzók és magánhangzók megformálása az angol kiejtési szabályokhoz viszonyítva

 • Szókincs: 4 pont

– mennyire választékos, pontos a szóhasználata

 • Tartalom: 4 pont

– milyen jellegű és mennyi információt tartalmaznak a válaszai a feltett kérdésekre

 • Nyelvhelyesség: 4 pont

– igeidők, nyelvtani formulák és szabályok betartásának mértéke

 • Kommunikációs készség: 4 pont

– mennyire kreatív, találékony, folyékony a társalgás menete, hogyan tudja felhasználni a rendelkezésére álló tudást

Összesen: 20 pont

A német nyelv szóbeli vizsga menete, témakörei és értékelése

A szóbeli vizsgán a jelentkezők, egyenként, rövid felkészülést követően, kötetlen beszélgetés keretében képleírást adnak az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan. Amit hallani szeretnénk a vizsga folyamán, azok önálló, ott helyben formált reakciók, azaz valódi, életszerű kommunikáció.

1.Familie und ich (Mitglieder, sich vorstellen, Verhältnisse)

 1. Tagesablauf
 2. Essgewohnheiten (Lieblingsessen, gesunde Ernährung)
 3. Jahreszeiten/Wetter
 4. Filme – Kino oder Fernseher
 5. Feste (Familienfeste, Weihnachten, Geburtstag)
 6. Tiere, Haustiere (Tiere halten, Zoo)
 7. Schule (Lieblingsfächer, Interessen, Tätigkeiten)

Értékelés

 • Kiejtés: 4 pont
 • Szókincs: 4 pont
 • Tartalom: 4 pont
 • Nyelvhelyesség: 4 pont
 • Kommunikációs készség: 4 pont

                 Összesen: 20 pont

Matematika:

A szóbeli vizsgán a jelentkezők 2 feladatot kapnak. Rövid felkészülési időt követően, a feladat megoldását szóban kell előadniuk a felvételi bizottságnak. A vizsgán számológép nem használható. 

 

Magyar nyelv és irodalom:

A szóbeli vizsgán a jelentkezők egy rövid szöveget és az ahhoz kapcsolódó kérdéseket kapnak. Rövid felkészülési időt követően, a feladat megoldását szóban kell előadniuk a felvételi bizottságnak.

Halásztelek, 2024. január 9.

                                                                                                           Szőke Lívia – igazgatóhelyettes

2023 nyarán alkalmam volt részt venni egy kémikus táborban, mely a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont szervezésével és a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával került megrendezésre. A tábort kémia tanárom, Tilinger Éva ajánlotta és vele együtt megírt pályázattal vettek fel a táborba.

Egy héten keresztül különböző kutatói programokban vettem részt:

A BME laborjaiba és fröccsöntödéjébe nyertem belepillantást, az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumban szemügyre vettem a különböző csontvázakat, kőzeteket és a Richter Gedeon kutatólaborjaiban is jártam.

A legfontosabb viszont a TTK-n belüli labormunka volt, ahol saját kezűleg szereltem össze tüzelőanyag-cellákat, ezáltal betekintést nyerve a zöld energia jövőjébe. Sok-sok barátot megismertem, átéltem a laborkutatás örömét és életre szóló emlékekkel gazdagodtam.

Számomra hatalmas élmény volt a tábor és minden kémiai-biológiai érdeklődésű diáknak tudom ajánlani.

Tarnóczy Márton 11.a


Iskolánk idegennyelvi munkaközösségének a célja, hogy az ide járó diákok minél több hagyománnyal és ünneppel ismerkedjenek meg az angolszász kultúra keretein belül. Március 17-én, idén először egy Szent Patrik napi forgatagba csöppenhettek kicsik és nagyok egyaránt. Előzetesen az angolórákon betekintést nyerhettek abba, hogy az írek hogyan és miért ünneplik ezt az eseményt. Sok zöldbe öltözött tanár és diák nézhette meg az ír néptánc csoportunk előadását, totót tölthettek ki, kereshettek zöld sütiket az iskola számos pontján elrejtve, a bátrabbak kobold jelmezversenyen vehettek részt. Ennek a napnak a tiszteletére az iskola is zöldbe öltözött, az osztályok versenyezhettek a legszebb, legötletesebb Szent Patrik napi ajtódísz címéért.

Köszönjük azoknak, akik velünk tartottak!

    
  
Makkainé Ferencz Éva
idegennyelvi munkaközösség-vezető

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708