Keresés az oldalon

TISZTELT SZÜLŐK!  KEDVES FELVÉTELIZŐK!

Az ideiglenes felvételi jegyzék a jelentkezők OM azonosítóját, illetve jeligéjét, valamint összpontszámát tartalmazza. Az elutasítottak (E) azok a jelentkezők, akik nem jelentek meg a szóbeli felvételi vizsgán.

0001 tanulmányi terület ideiglenes felvételi rangsora
0002 tanulmányi terület ideiglenes felvételi rangsora

A felvételi összpontszámot (azaz az elérhető maximális pontokat) az alábbiak szerint számítottuk ki:
Központi írásbeli: 100 pont
Hozott pontok: 50 pont
Szóbeli: 50 pont

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatal felvételi központjában használt szoftver sajátosságai miatt a középiskolai jelentkezések módosítási időszakában azt a középiskolát célszerű az első helyre, illetve előbbre sorolni, ahová leginkább szeretne bekerülni a felvételiző, függetlenül attól, hogy az adott intézmény „rangsorában” hányadik helyen szerepel. Az előző évek tapasztalatai alapján a férőhelyek számához képest jelentősen hátrébb rangsorolt felvételizők is bejutottak a megjelölt intézmény általuk választott osztályába, hiszen sokan az iskola másik osztályát is megjelölték, illetve az eléjük rangsoroltak közül sokan az intézmények sorrendjében másik iskolát jelöltek meg első helyre.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a módosítási időszakban nemcsak az iskolák, tanulmányi területek sorrendje módosítható, hanem újabb tanulmányi terület is megjelölhető, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában van lehetőség, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg.

A felvehetők listáját (az egyeztetett felvételi jegyzéket) várhatóan április 21-én kapjuk meg az Oktatási Hivataltól, ezt követően közzétesszük azt iskolánk honlapján. A felvételről vagy elutasításról levélben is küldünk értesítést.

Halásztelek, 2023. március 16.

dr. Szőke Lívia - 
igazgatóhelyettes

Tisztelt Szülők! Kedves Felvételizők!

Iskolánkban a szóbeli felvételi vizsgákat 2023. március 3-9. között tartjuk a Koncertteremben.

A pedagógiai programnak megfelelően a felvétel feltétele a matematika és a magyar nyelvi központi írásbeli feladatlap megírása, valamint a szóbeli vizsgán való részvétel. Írásbeli felvételi vizsga hiányában a tanulókat nem tudjuk behívni a szóbeli vizsgára, a felvételi eljárásban nem vesznek részt.

Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga időpontja előtt legalább 10 perccel korábban szíveskedjenek megjelenni a helyszínen.

A szóbeli felvételi beosztása az alábbi linken érhető el.

 

Halásztelek, 2023. február 28.

dr. Szőke Lívia – intézményvezető-helyettes

Tisztelt Szülők! Kedves Vizsgázók!Kérjük, figyeljék weboldalunkat a szóbeli vizsgára való behívással, és a vizsgák beosztásával kapcsolatban.

A szóbeli vizsgán a jelentkezők angol, illetve német nyelvből (aszerint, hogy a diák melyik nyelvet tanulta), matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról.

A nyelvi előkészítő osztályba jelentkezők idegen nyelvből, valamint - választásuk szerint - matematika vagy magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak.

A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezők matematikából, valamint - választásuk szerint - idegen nyelvből vagy magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak.

Az a diákok, akik mindkét osztályba jelentkeztek matematikából és idegen nyelvből vizsgáznak.

Az angol szóbeli vizsga menete, témakörei és értékelése

A szóbeli vizsgán a jelentkezők, egyenként, 3 fős bizottságok előtt mutatják be tudásukat, amire körülbelül 5 perc áll a rendelkezésükre.

I. Szöveg felolvasása

Music means the world to me. I can’t imagine life without it. I listen to it all the time. It helps me relax and escape from everything around me. If I am sad or upset I listen to music and it makes me feel better. I like all types of music. I don’t stick to one genre, I listen to hip-hop, rock, pop and reggae, but I can’t stand rap.

II. A diák húz egy képet. Először a képpel kapcsolatos gondolatait kell elmondania, majd egy egyszerű párbeszéd formájában folyik a vizsgáztatás.
A képek az alább felsorolt 8 témakörből lettek kiválogatva.

1. Family (relations, appearance, personal particulars, siblings)
2. Daily routine
3. Meals, eating habits, diets – favourite dish, ingredients
4. Seasons/weather
5. Entertainment
6. My home
7. Animals and pets – why/why not to keep them?
8. School – subjects – activities and facilities

III. A második feladat, az alább felsorolt 5 mondat befejezése legalább 5 szóval.

1. I really want to see…
2. I can’t wait to go…
3. I hope I don’t…
4. I don’t want to wear…
5. Language learning…

Amit hallani szeretnénk a vizsga folyamán, azok önálló, ott helyben formált reakciók, azaz valódi, életszerű kommunikáció.

Értékelés

1) Kiejtés: 4 pont

– hanglejtése, tempója, a mássalhangzók és magánhangzók megformálása az angol kiejtési szabályokhoz viszonyítva

2) Szókincs: 4 pont
– mennyire választékos, pontos a szóhasználata

3) Tartalom: 4 pont
– milyen jellegű és mennyi információt tartalmaznak a válaszai a feltett kérdésekre

4) Nyelvhelyesség: 4 pont
– igeidők, nyelvtani formulák és szabályok betartásának mértéke

5) Kommunikációs készség: 4 pont
– mennyire kreatív, találékony, folyékony a társalgás menete, hogyan tudja felhasználni a rendelkezésére álló tudást

Összesen: 20 pont

Német témakörök

A szóbeli vizsgán a jelentkezők, egyenként, rövid felkészülést követően, kötetlen beszélgetés keretében képleírást adnak az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan. Amit hallani szeretnénk a vizsga folyamán, azok önálló, ott helyben formált reakciók, azaz valódi, életszerű kommunikáció.

1. Familie und ich (Mitglieder, sich vorstellen, Verhältnisse)
2. Tagesablauf
3. Essgewohnheiten (Lieblingsessen, gesunde Ernährung)
4. Jahreszeiten/Wetter
5. Filme – Kino oder Fernseher
6. Feste (Familienfeste, Weihnachten, Geburtstag)
7. Tiere, Haustiere (Tiere halten, Zoo)
8. Schule (Lieblingsfächer, Interessen, Tätigkeiten)

Értékelés

1) Kiejtés: 4 pont
2) Szókincs: 4 pont
3) Tartalom: 4 pont
4) Nyelvhelyesség: 4 pont
5) Kommunikációs készség: 4 pont

Összesen: 20 pont

Matematika:

A szóbeli vizsgán a jelentkezők 2 feladatot kapnak. Rövid felkészülési időt követően, a feladat megoldását szóban kell előadniuk a felvételi bizottságnak. A vizsgán számológép nem használható.

Magyar nyelv és irodalom:

A szóbeli vizsgán a jelentkezők egy rövid szöveget és az ahhoz kapcsolódó kérdéseket kapnak. Rövid felkészülési időt követően, a feladat megoldását szóban kell előadniuk a felvételi bizottságnak.

Halásztelek, 2023. február 3.
dr. Szőke Lívia – intézményvezető-helyettes
A tájékoztató IDE kattintva érhető el.
A Kaposvári Egyetem utolsó éves hallgatóinak az előadásában nézhették meg a halásztelki Hunyadi gimnázium 10. és 11. évfolyamon tanuló diákjai a Bánk-misszió című produkciót. De mi is az a Bánk- misszió?

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatójának ötlete nyomán jött létre a Bánk-misszió ezelőtt 2 évvel. Mint neve is sugallja, egyfajta küldetést teljesít, amikor a hosszú és nehéz szöveggel való küzdelem helyett a diákokat egy olyan inspiráló élményben részesíti, mely utat nyit a „nagy nemzeti drámához”. Katona József nyelvezete így jóval érthetőbbé válik a diákok számára. A 60 perces, tanteremben bemutatható verzió rendezője megőrizte az öt felvonásos szerkezetet, nem maradt ki egyetlen szereplő és egyetlen történetszál sem.

Az eredeti művet a gimnáziumban a diákok kötelezően elolvassák, felelnek belőle, majd szép lassan el is felejtik az idő múlásával. Az előadás hatására vitathatatlanul megváltozik a kapcsolatuk ezzel a művel.

A karakterek megelevenedtek, élettel telítődtek a színészek játéka közben, rá kellett jönnünk, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága, és minden tett mögött indokoltság van, mély és emberi küzdelem. A mű tele van összeesküvéssel, szerelemmel, gyötrelmes emberi kapcsolatokkal és intrikával, melyek megértését valóban könnyebbé teszi a mű ily módon való feldolgozása.

Az előadóteremben a színteret körbeültük, így nézhettük több szemszögből a darabot. Minden percben történt valami, mindennek volt jelentése, nem volt olyan, hogy egy mozdulat vagy arckifejezés ne jelentett volna valamit, folyamatosan küldték az üzeneteiket a szereplők. A színpaddá alakult hangversenyterem egyfajta misztikus hangulatot árasztott. Ez köszönhető volt a színészek jelmezeinek, öltözékeinek is. Nagyszerűen használták fel a szereplők jellemzésére a különféle stílusú zenei aláfestéseket, illetve bátran alkalmazták a színdarab közben néhány jelenet hangulatának fokozására, érzékletesebbé tételére.
A rendező célja nem az volt, hogy „megtanítsa” a Bánk bánt, sokkal inkább törekedett arra, hogy a nézők „megérezzék” a művet, és ők is átélhessék a katarzist a darab végén, ami miatt minden művészeti alkotás valójában megszületik.

Hiszem, hogy a diákok ilyen élményekhez juttatása segít majd nekik abban, hogy megálljanak egy-egy pillanatra a hétköznapjaikban, és képesek legyenek rácsodálkozni értő figyelemmel egy-egy színdarabra, műalkotásra, regényre, filmre. Így válik majd a művészet az életük elengedhetetlen részévé, és nem csak kötelező tananyagként marad meg iskolai emlékeikben.

Makkainé F. Éva

  • bank_m_1
  • bank_m_2
  • bank_m_3
  • bank_m_4

Simple Image Gallery ExtendedVígh Csaba, gimnáziumunk 9.b osztályos tanulója a Költészet napja alkalmából Szigetszentmilóson megrendezett Területi vers- és prózamondó versenyen a zsűri különdíjában részesült. Szeretettel gratulálunk eredményes szerepléséhez!

vighcs1

 

vighcs2

Büszkék vagyunk nyolcadikos tanulóinkra, akik magyarból és matematikából is az országos átlag fölötti pontszámot értek el a központi írásbeli felvételi vizsgán.

Gratulálunk nekik!

Érdekes élményben lehetett részük azoknak a hunyadis diákoknak, akik január 24-én délután a Brutális fizika online közvetítését nézték meg egy rendhagyó fizika óra keretében.

A meghirdetett két órás programra húsz fiatal volt kíváncsi, felső tagozatos és gimnazista diákok, rajtuk kívül tanárok is végignézték az előadást.  A fiúk mellett két lány is figyelemmel kísérte a különböző kísérleteket, amelyeket a Budapesti Műszaki Egyetem előadójából közvetítettek.

A Brutális fizika sorozat szórakoztató formában mutatja be és magyarázza el az alapvető jelenségeket, és szemlélteti a fizika törvényeinek mindennapos felhasználási lehetőségeit. Legtöbbször egyszerű, hétköznapi tárgyakból épített eszközökkel hajtják végre a kísérleteket a Budapesti Műszaki Egyetem Kísérleti Fizika Tanszékének munkatársai Härtlein Károly irányítása alatt.

A január 24-i program keretében a folyékony nitrogén nyomás- és halmazállapot változásaihoz valamint a rezgő- és hullámmozgáshoz kapcsolódó kísérleteket láthattak az érdeklődők.

A Hunyadi iskola először csatlakozott a Brutális fizika online közvetítéséhez, s Bebesi Dalma fizikatanárnő elmondta, hogy a jövőben folytatni szeretnék ezt a programot.

IMG 20180123 155036IMG 20180123 155104IMG 20180123 155131

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708