Keresés az oldalon

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2021/2022-es tanévben tárgyhavi befizetéssel valósul meg.

Az étkezés első igénylésekor a következő nyomtatványokat kell a hivatal pénztárában 2021. augusztus 19-ig leadni! Azoknak is le kell adni, akik eddig étkeztek!

Kedvezményre jogosultság esetében:

  1. Étkezést megrendelő nyomtatvány
  2. A kedvezményre jogosultságról szóló nyilatkozatot (8. melléklet a 328/2011. Korm.r.)
  3. A kedvezményre jogosultság igazolása

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy a kedvezményre jogosító igazolásokat minden tanév elején újra be kell nyújtani mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt. A szülő/gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100%-os térítési díjat kell megfizetnie.

 

Teljes térítési díj fizetése esetében:

  1. Étkezést megrendelő nyomtatvány

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése – a hivatalban, a pénzügyi irodán 3 napon belül szíveskedjenek jelezni.

Az étkezés igénybe vételén módosítani, vagy lemondani: tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig lehet az Étkezés módosítása nyomtatványon, amelyet a hivatal pénztárában kell leadni. Az alkalmi lemondásokat, betegség vagy egyéb hiányzás esetén, megteheti online a szülői felületen vagy az iskola titkárságán (24/474-231; 0620/421-5755) kell előzetesen bejelenteni.

Nyomtatványok átvehetők az iskola pénztárában, hivatal pénztárában vagy letölthetők a http://hunyadi.halasztelek.hu honlapról.

KÉRJÜK az időpontok pontos betartását !

Térítési díj befizetésével kapcsolatos információk: 24/517-260/131—es mellék.

Köszönöm együttműködését!


Letölthető dokumentumok:

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708